retro


# RAID GUIDE#

LÄGGA UPP EN RAID

När du lägger upp en raid som inte ännu finns upplagd så görs det väldigt smidigt. Gör som nedan:

  1. Gå till kanalen #raidreport
  2. Alla kommandon börjar med ett utropstecken så du skriver i denna formen:
    !raid <level alt. pokemon> <gymets namn> <tid till kläckning alt. tid kvar på raiden>

Exempel 1: !raid 5 Stadsbiblioteket 19:00

Denna kommer skapa en separat kanal för just en level 5-raid, på gymet Stadsbiblioteket som kläcks klockan 19:00. OBS! Viktigt att skriva ett kolon som separator mellan timmar och minuter i tidsangivelsen.

Exempel 2: !raid Golem Eternal Umbrella 36

Denna kommer att skapa en separat kanal för en Golem-raid på gymet Eternal Umbrella som har 36 minuter kvar innan den försvinner.

*OBS!* När du lägger upp en raid så anmäls du inte per automatik till den, detta då den också fungerar som tips till andra fast du kanske inte kan komma till den. Alltså, bara bra om du lägger upp så många du ser som inte redan är upplagda även om du själv inte ska delta i raiden.

 

ANMÄLA SIG TILL EN RAID

Kontrollera först att någon har satt en starttid, är den inte gjort så blir du den som får bestämma tiden. Grattis!
Att sätta en start-tid för en raid är superlätt, du skriver endast ”!starttime <klockslag>” för att ange tiden. Exempel: !starttime 19:20

När du vill anmäla dig till en redan upplagd raid så går det väldigt snabbt och smidigt. Det enda du behöver göra är att klicka på aktuell raid-kanal och i den skriva ”!coming” utan citationstecken. Du kan t o m korta ner det ytterligare och endast skriva ”!c” om du vill.
Du kan likaså skriva ”!coming 5” om ni är t ex fem personer som ska komma till den aktuella raiden. Då noteras det fem personer direkt.